U kunt zich aanmelden als lid van de Nederlandse Vereniging voor Dans- en MuziekGeneeskunde door op de volgende knop te klikken:

online-registratie

Daarna verschijnt er een invulscherm. Graag zo volledig mogelijk invullen aub.

Uw lidmaatschap wordt geactiveerd na overmaken van de contributie op rekeningnummer NL95 RABO 0105 3353 98 t.n.v. NVDMG te Den Haag met vermelding van uw naam en lidmaatschap 2018 of nadat u toestemming hebt gegeven voor automatische incasso. Betaling van de jaarcontributie per Automatische Incasso heeft onze voorkeur.  Gebruikt u een zakelijk rekening voor het betalen van uw contributie? Dan graag uw volledige naam vermeldingen bij de opmerkingen aub.

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wordt u later in het jaar lid, dan betaalt u 75, 50 of 25% van de volledige jaarcontributie, afhankelijk van de datum van inschrijving. Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd.

Bij aanmelding als student-lid dient een kopie van een geldig “Bericht studiefinanciering” opgestuurd te worden naar info@nvdmg.org.

Download hier overzicht ledenbenefits (pdf-document).

Mocht u tegen problemen aanlopen of als u vragen heeft dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze ledenadministratie op info@nvdmg.org 

Wijzigen:
Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wijzigingen in het lidmaatschap (van lid naar seniorlid; van aspirant naar lid; van student naar aspirant...) dienen per e-mail te gebeuren en uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar, dus voor 1 december. Tussentijdse wijzigingen zijn alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk en na toestemming van het bestuur.


Opzeggen:
Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren en uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar, dus voor 1 december. Tussentijdse opzegging is alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk en na toestemming van het bestuur. Indien u binnen een lopend verenigingsjaar opzegt blijft u voor dat jaar contributie verschuldigd.

U kunt de wijziging / opzegging sturen naar info@nvdmg.org t.a.v. het bestuur.