Overzicht soorten lidmaatschappen NVDMG m.i.v. 2014, prijzen voor 2019 ongewijzigd:

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wordt u later in het jaar lid, dan betaalt u een percentage van de volledige jaarcontributie, afhankelijk van de datum van inschrijving. Bij inschrijving tussen 1 april en 30 juni betaalt u 75%, bij inschrijving tussen 1 juli en 30 september 50% en wanneer u zich na 1 oktober inschrijft bent u slecht 25% van de contributie verschuldigt. 

Het gewone lidmaatschap van de NVDMG is voor geneeskundigen en psychologen met belangstelling voor dans of muziek. De contributie voor gewone leden bedraagt € 205,- per jaar, inclusief het digitale abonnement op Medical Problems of Performing Artists (MPPA). Alleen gewone leden hebben stemrecht. 

Het buitengewone lidmaatschap is bedoeld voor alle overige belangstellenden, bijvoorbeeld paramedici. De contributie voor buitengewone leden bedraagt € 205,- per jaar, inclusief het digitale abonnement op MPPA.

Het aspirant lidmaatschap staat open voor arts-assistenten geneeskunde, al dan niet in opleiding. De contributie voor aspirant leden bedraagt € 50,- per jaar, inclusief het digitale abonnement op MPPA. 

Het student lidmaatschap staat open voor studenten geneeskunde en psychologie. De contributie voor student leden bedraagt € 35,- per jaar, inclusief het digitale abonnement op MPPA. Voorwaarde voor het student-lidmaatschap is dat je staat ingeschreven bij de daartoe bevoegde instantie (DUO). Bij aanmelding als student-lid dient een kopie van een geldig “Bericht studiefinanciering” opgestuurd te worden.
Indien niet aan het voorafgaande kan worden voldaan is de aanvrager uiteraard van harte welkom om buitengewoon lid van de vereniging te worden. 

Het instellingslidmaatschap staat los van eventuele sponsoring en is o.a. bedoeld voor ziekenhuizen, dansacademies en -gezelschappen, conservatoria en orkesten. De contributie voor het instellingslidmaatschap bedraagt €390,- per jaar en geeft "buitengewone ledenrechten" voor twee door de instelling aan te geven personen. Het instellingslidmaatschap is inclusief één digitaal abonnement op MPPA, alsmede toegang tot het online archief van MPPA. 

Het seniorlidmaatschap is voor gewone en buitengewone leden die 5 jaar aaneengesloten lid van de NVDMG zijn geweest en gaat in op 1 januari van het jaar volgend op hun pensionering. Het seniorlidmaatschap bedraagt €60,- per jaar, bevat geen abonnement op MPPA, maar er gelden de normale ledenkortingen op de nascholingen.

U betaalt € 5,- administratiekosten voor het overmaken van uw contributie middels een overschrijving. Wenst u ook toestemming te geven voor het overmaken via een automatische incasso dan kunt inloggen op de site en dit aanpassen bij uw gegevens.  

Voor meer informatie is het NVDMG kantoor bereikbaar op info@nvdmg.org

 

Leden administratie software: Ledenadministratie Online Software voor verenigingen