De pagina's 'Contacten Nationaal', 'Contacten Internationaal' zijn in ontwikkeling en limitatief noch volledig. De NVDMG is de eerste organisatie op dit gebied met een Verenigingsstructuur. Er bestaan wel verschillende genoemde nationale Stichtingen. Overleg over de vormen van samenwerking met die verschillende Stichtingen is gaande, waarbij gestreefd wordt naar een model van harmonieuze, elkaar versterkende samenhang ten bate van de Gezondheidszorg voor Dansers en Musici.

De NVDMG streeft naar contact met gelijkgerichte verenigingen, stichtingen, instellingen en personen, zowel nationaal als internationaal. Het NVDMG bestuur staat daarbij open voor alle aanvullingen en suggesties. De intentie van de NVDMG is dat er samenhang in de Nederlandse (en internationale) dans- en muziekgeneeskunde ontstaat en dat alle facetten voldoende vertegenwoordigd zijn. Het moet duidelijk zijn wat de beoogde plaats van elke organisatie in het organigram van de Nederlandse Gezondheidszorg voor Dansers en Musici is, zodat cohesie en samenwerking – synergie - ontstaat.