De NVDMG streeft naar intensieve contacten met gelijkgestemde internationale en buitenlandse nationale organisaties en heeft daartoe naast een secretaris binnenland ook een secretaris buitenland. Deze functie is te vergelijken met een “international liaisons officer”. Middels leden van haar oprichtingsbestuur is de NVDMG vertegenwoordigd in het bestuur van - ofwel heeft intensieve contacten met - alle internationale organisaties op het gebied van de gezondheidszorg voor dansers en musici, vaak samengevat met de term Performing Arts Medicine. Tevens is er op bestuurlijk niveau een uitstekende persoonlijke verstandhouding met veel buitenlandse nationale organisaties.

De volgende opsomming is niet compleet en zeker niet limitatief:

2.1 International Association for Dance Medicine and Science (IADMS) heeft een internationale Board of Directors en organiseert elk jaar een congres alternerend tussen Noord-Amerika en de rest van de wereld. IADMS geeft een Nieuwsbrief en het tijdschrift Journal for Dance Medicine and Science (JDMS) uit. Tevens houdt IADMS een internationale Performing Arts Medicine Agenda bij met data en plaatsen van congressen en cursussen. Voor informatie zie: www.iadms.org

2.2 International Musicians’ Medicine Committee (IMMC) Na een eerste voorbespreking in Berlijn tijdens het “6. Kongress für Musikermedizin und Musikphysiologie” in oktober 1998 is de IMMC tijdens het “8th European Congress on Performing Arts Medicine”, in Mainz in oktober 2000 definitief opgericht met als bedoeling de internationale Musicians’ Medicine congressen te coördineren. De organisatie is losvast en geen rechtspersoon. De bedoeling is dat in de IMMC van elk land één of meer afgevaardigden zitting nemen als vertegenwoordiger(-s) van een relevante nationale Performing Arts Medicine organisatie.

2.3 Duitsland: Tanz Medizin Deutschland (TaMeD, zie www.tamed.de) en de Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin e.V. (DGfMM, zie www.dgfmm.org ) De laatste organiseert (ongecoördineerd) één à twee jaarlijkse “Europese” congressen met een voornamelijk nationaal karakter. (Zie IMMC, 2.2).

2.4 Finland: Finnish Society for Musician’s Medicine: (SMULY) was established on 4 May 2000 in Helsinki, Finland. The founder members of SMULY are Martti Vastamäki, Miikka Peltomaa, Juhani Juntunen, Juhani Lukkari, Hannu Naukkarinen and Andreo Larsen. The abbreviation SMULY comes from the Finnish words Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistys meaning the Finnish Society for Musician’s Medicine. The aim of the Finnish Society for Musician’s Medicine is to increase and improve the knowledge, research, treatment and prevention of the injuries, diseases and other medical problems of musicians in Finland and to increase the Finnish musicians’ ability to work. For more information about SMULY, please contact Secretary B.M. Heidi Vastamäki hvastama@paju.oulu.fi

2.5 Frankrijk: Médicine des Arts: (zie www.arts-medicine.com) Médicine des Arts in Frankrijk organiseert jaarlijkse “Rencontres internationales” met een uitsluitend Franse inbreng Zij geeft een tijdschrift uit en organiseren cursussen met een (verenigings-)certificering. Om gecertificeerd te worden dient een onderzoek te worden verricht dat afgerond wordt met een scriptie. Deze scripties worden gepubliceerd in haar Franstalige tijdschrift dat op deze wijze een gestage toevoer van min of meer wetenschappelijke publicaties kent.

2.6 Oostenrijk: Österreichische Gesellschaft für Musik und Medizin (Musikermedizin, Musikphysiologie, Musikpsychologie) (ÖGfMM).
Voorzitter: Univ.-Prof. Mag. Dr. Matthias Bertsch
http://www.mdw.ac.at/I113/a3/oegfmm/

2.7 Spanje: Asociacion Espanola de Medicina de la Danza (Asemeda zie: www.asemeda.com)

2.8 Verenigd Koninkrijk: British Performing Arts Medicine Trust (BPAMT): hierin zijn de vakbonden, individuele musici en dansers, artsen en de fysiotherapeuten vertegenwoordigd en daarnaast is sprake van de British Association for Performing Arts Medicine (BAPAM zie www.bapam.org.uk), een artsen Vereniging vergelijkbaar met de NVDMG. Daarnaast bestaat in Engeland ook nog de Association of Medical Advisors to British Orchestras (AMABO), een gestaag groeiende vereniging die, zoals de naam al aangeeft, zich ten doel stelt een medisch adviseur te benoemen bij elk Brits orkest.

2.9 Verenigd Staten: Performing Arts Medicine Association (PAMA zie www.artsmed.org) is een Amerikaanse organisatie en uitgever van het internationale medisch wetenschappelijke tijdschrift Medical Problems of Performing Artists (MPPA zie: www.artsmed.org/journal_index.htm).

2.10 Zwitserland: Schweizerische Gesellschaft für Musik-Medizin: (SMM zie www.musik-medizin.ch): hiermee zijn nog geen contacten. Adres: Pia Bucher, Haus Tromboasis, Rumiweg 4, 4539 Farnern, Zwitserland, Tel +41 (0) 32 636 17 71 (of: +41 (0) 32 636 28 78), Fax +41 (0) 32 636 17 25, e-mail: info@musik-medizin.ch. Prof. Jürg Kesselring, Chefarzt Neurologie, Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Musik-Medizin (SMM), Klinik Valens, Rheuma- und Rehabilitationszentrum, 7317 Valens, Zwitserland.