1.1 de Vereniging zal nauw contact houden met - en naar vermogen steun bieden aan - andere Nederlandse organisaties en klinieken met activiteiten op het gebied van de Geneeskunde voor Dansers en Musici, de muziekpoli’s in het LUMC Leiden, het AZM te Maastricht en in het Revalidatiecentrum Friesland te Beetsterzwaag en het Medisch Centrum voor Dansers en Musici (MCDM) te Den Haag / Amsterdam.

1.2 de Vereniging zal nauw contact houden met - en naar vermogen steun bieden aan - andere Nederlandse organisaties en stichtingen met activiteiten op het gebied van de Gezondheidszorg voor Dansers en Musici met raakvlakken aan de dans– en muziekgeneeskunde, zoals bijvoorbeeld het National Centre Performing Arts (NCPA). 

1.3 Stimuleren van de ontwikkeling van verenigingen en andere organisaties op paramedisch terrein voor dansers, musici en zangers (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck / César, logopedisten enz.) en onderhouden van contacten daarmee.

1.4 Initiëren en coördineren van structurele contacten met organisaties en opleidingen van dansers, musici en zangers, dans- en operagezelschappen en orkesten (niet limitatief).

1.5 Structureel en via de individuele leden bestaan intensieve contacten met het Nederlands Huisartsen Genootschap, het Nederlands Instituut voor Psychologie en alle wetenschappelijke verenigingen van de verschillende medische specialismen (zoals de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, etc.).