Agenda nationaal en internationaal

Jubileumsymposum Genees en Kunst 2020

Akoesticum, Ede

Op 1 april 2020 bestaat de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde 15 jaar! Dat vieren we op 27 maart 2020 met het feestelijke en uitgebreide jubileumsymposium Genees & Kunst. Voorafgaand aan het symposium vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Uitgebreide programma-informatie en de locatie volgen nog, maar noteert u 27 maart alvast in uw agenda.

Het symposium wordt voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering.

 


'Laat de neuronen dansen!'

Een unieke avond met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en arts en onderzoeker Cuna Knegt over de positieve en indrukwekkende effecten van dans op het gezonde én op het aangedane brein. Wat doet dans bijvoorbeeld met het brein van kinderen en hoe belangrijk is dansen bij aandoeningen van het centraal zenuwstelsel?

Dancing and the Brain wordt al met al een onvergetelijke avond met live dansoptredens, prachtige muziek, en waardevolle wetenschappelijke kennis. 'Laat de neuronen dansen!', aldus Erik Scherder. Met: Het Nationale Ballet, De Nationale Balletacademie, Andrew Greenwood en enkele leden van Het Balletorkest.

Voor meer informatie en het bestellen van kaarten, zie de website van Nationale Opera & Ballet.


Geheel vernieuwde cursusinhoud Dans, Muziek en Geneeskunde,

Burg Feistritz, Oostenrijk

Van 9 tot 13 oktober 2019: https://www.nvdmg.org/nieuws.html 

Meer informatie en een volledig dagprogramma vindt u in onze folder. Inschrijven kan gemakkelijk via ons inschrijfformulier, klik hier

 


Algemene Ledenvergadering 2019
Graag aan- of afmelden!

Hier kunt u zich inschrijven of afmelden. De link is geldig tot 11 juni 2019.

Het bestuur nodigt u graag uit op dinsdag 18 juni 2019 voor de Algemene Leden Vergadering. Ter voorbereiding hiervoor ontvangt u ongeveer een week voorafgaand aan de vergadering de vergaderstukken.

Locatie:       ten kantore van de VSG (‘Sportzorg Nederland’, Park Berg & Bosch), Berg en Bosch zaal in gebouw 26

Adres:          Professor Bronkhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven

Parkeren:     let op: Professor Bronkhorstlaan 26 invoeren in de route planner, dan komt u meteen op het juiste parkeerterrein (gratis)

Tijden:         inloop vanaf 18:30 uur met soep en brood
19.30 uur opening ALV
22.00 uur richttijd sluiting

Agenda:

1. Opening, benoemen notulist, voorstelronde aanwezigen 

2. Mededelingen, vaststellen en eventuele aanvullingen agenda

3. Ingekomen stukken en berichten van verhindering

4. Jaarverslag 2018 (secretaris)

5. Jaarrekening 2018 (penningmeester)

6. Decharge bestuur

7. Benoeming nieuw bestuur (NB: huidige voorzitter en penningmeester zijn niet herkiesbaar)

8. Jaarplan 2019 o.b.v. brainstorm juni 2018 / begroting 2019  (secretaris/penningmeester)

9. Cursussen en symposia en data volgende ledenvergaderingen

a.  29 september: najaarssymposium Muziekgebouw Eindhoven

b.  9-13 oktober, 16e DMG cursus, Burg Feistritz, Oostenrijk, met vernieuwde cursusinhoud!

10. Notulen 19e algemene ledenvergadering

11. W.v.t.t.k. en rondvraag

12. Bestuursoverdracht

13. Sluiting en groepsfoto 

Voor wie: 
Alle leden (buitengewone leden, gewone leden, student- en aspirantleden, etc.) zijn van harte uitgenodigd. Er wordt gezorgd voor een simpele doch voedzame maaltijd.

 


 

03 februari 2019: nieuwjaars-symposium ‘van Kunst naar Kunde’, Schouwburg van Amstelveen.

Tijdens het symposium op 3 februari 2019 wordt een verdieping aangeboden op de eerder behandelde lesstof van de Dans, Muziek en Geneeskunde cursussen en wordt aandacht besteed aan onderwerpen die relevant zijn voor iedere praktijkvoering, al dan niet met een focus op de Dans en Muziekgeneeskunde. Hiermee is het programma geschikt voor alle geïnteresseerden - voor zowel ex-cursisten, voor leden als voor overige zorgprofessionals.

 

Programma nieuwsjaars-symposium NVDMG op zondag 03 februari 2019:

‘van Kunst naar Kunde’, Schouwburg te Amstelveen            (wijzigingen voorbehouden)

11:00 uur                     Inloop met koffie

11:30 uur                     Opening en welkom

11:35-13:00 uur           Psychiatrie: “De Zenuwen”

                                       Michaël van Ekeren, psychiater & zanger  -  Roel van Kuppevelt, huisarts

13:00-13:15 uur           Burn-out: “Vóórkomen en voorkómen” 

                                         Cuna Knegt, arts-onderzoeker, bestuurslid NVDMG

13:15-13:30 uur           Orthopaedie: “Pijn door Passie”

                                         dr. Boni Rietveld, orthopaedisch chirurg & musicus, voorzitter NVDMG

13:30-14:30 uur           Nieuwjaarslunch

14:30-15:00 uur           Gelegenheid om de warming-up en spacing van de dansers van Introdans bij te wonen in de Schouwburgzaal

15:00 uur                     Aanvang voorstelling “Gekkigheid” van Introdans

Na afloop:                     ‘Meet & greet’ met de dansers van Introdans 

 

 

 

Ook zijn interessante symposia / cursussen te vinden op: https://ncpa.eu/nl/agenda/nieuw-symposium/

Ook zijn interessante symposia / cursussen te vinden op: http://www.dgfmm.org/aktuelle_news_termine.html