Agenda nationaal en internationaal

03 februari 2019: nieuwjaars-symposium ‘van Kunst naar Kunde’, Schouwburg van Amstelveen.

Tijdens het symposium op 3 februari 2019 wordt een verdieping aangeboden op de eerder behandelde lesstof van de Dans, Muziek en Geneeskunde cursussen en wordt aandacht besteed aan onderwerpen die relevant zijn voor iedere praktijkvoering, al dan niet met een focus op de Dans en Muziekgeneeskunde. Hiermee is het programma geschikt voor alle geïnteresseerden - voor zowel ex-cursisten, voor leden als voor overige zorgprofessionals.

 

Programma nieuwsjaars-symposium NVDMG op zondag 03 februari 2019:

‘van Kunst naar Kunde’, Schouwburg te Amstelveen            (wijzigingen voorbehouden)

11:00 uur                     Inloop met koffie

11:30 uur                     Opening en welkom

11:35-13:00 uur           Psychiatrie: “De Zenuwen”

                                       Michaël van Ekeren, psychiater & zanger  -  Roel van Kuppevelt, huisarts

13:00-13:15 uur           Burn-out: “Vóórkomen en voorkómen” 

                                         Cuna Knegt, arts-onderzoeker, bestuurslid NVDMG

13:15-13:30 uur           Orthopaedie: “Pijn door Passie”

                                         dr. Boni Rietveld, orthopaedisch chirurg & musicus, voorzitter NVDMG

13:30-14:30 uur           Nieuwjaarslunch

14:30-15:00 uur           Gelegenheid om de warming-up en spacing van de dansers van Introdans bij te wonen in de Schouwburgzaal

15:00 uur                     Aanvang voorstelling “Gekkigheid” van Introdans

Na afloop:                     ‘Meet & greet’ met de dansers van Introdans 

 

 

 

Ook zijn interessante symposia / cursussen te vinden op: https://ncpa.eu/nl/agenda/nieuw-symposium/

Ook zijn interessante symposia / cursussen te vinden op: http://www.dgfmm.org/aktuelle_news_termine.html