Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten Nederlandse Vereniging voor Dans- en MuziekGeneeskunde (NVDMG)

In dit document zijn de algemene voorwaarden vastgelegd die gelden bij de symposia / nascholingen die door de Nederlandse Vereniging voor Dans- en MuziekGeneeskunde - verder afgekort als NVDMG - worden georganiseerd.

A. Inschrijvingen voor nascholing:

 1. Prijzen en locaties zijn onder voorbehoud.
 2. De wijze van inschrijving voor een symposium / nascholing kan per evenement variëren. Online via de website, maar ook via toezending per post (of fax) van een ingevuld inschrijfformulier.
 3. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling. Zodra de betaling bij de NVDMG binnen is, is de aanmelding definitief. Er wordt per e-mail een ontvangstbevestiging verstuurd. Na deze bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 4. Plaatsing voor de nascholing geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 5. Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op volgorde van binnenkomst van betaling op een wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt de wachtlijst gebruikt.
 6. Indien het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, kan de nascholing door de NVDMG geannuleerd worden. De desbetreffende deelnemers ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor de nascholing bericht. Gedane betalingen worden gerestitueerd.
 7. Indien door overmacht buiten de invloedsfeer van de NVDMG een nascholing geannuleerd of inhoudelijk ingrijpend gewijzigd moet worden, dan zal per situatie bekeken worden welke maatregelen te nemen. Bij volledig annuleren worden de deelnemers zo spoedig mogelijk bericht en worden betaalde inschrijfgelden gerestitueerd.
 8. De sluitingsdatum van inschrijving is doorgaans 5 dagen voor aanvang van de nascholing en/of staat vermeld bij elke nascholing. Vanaf de datum van bevestiging van uw deelname heeft u recht op 2 weken bedenktijd. Wij gebruiken uw e-mailadres voor het bevestigen van uw aanmelding. Daarnaast wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van ons nascholingsaanbod.
 9. Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Na ontvangst van uw annuleringsbericht, ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Ontvangt u dit bericht niet binnen een week, gelieve dan het NVDMG kantoor te bellen of opnieuw te mailen.
 10. De NVDMG gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden.

B. Annuleringsvoorwaarden:

In geval u uw inschrijving voor een nascholing wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 1. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de nascholing zijn geen kosten verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de nascholing is het gehele bedrag verschuldigd.
 3. Annulering dient altijd schriftelijk: post, mail, fax.
 4. Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.

Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn van kracht tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld op de nascholing aankondiging.

C. Studiematerialen:

 1. Het NVDMG scholingsmateriaal mag niet worden gekopieerd of anderzijds worden verspreid zonder expliciete toestemming van de NVDMG.
 2. Het eigendomsrecht van het scholingsmateriaal berust bij de NVDMG