Klachtenprocedure NVDMG

Als u niet tevreden bent over de Nederlandse Vereniging voor Dans- en MuziekGeneeskunde (NVDMG) dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur. Dit kan schriftelijk per brief (NVDMG (WZ C9/008), postbus 432, 2501 CK Den Haag) of per e-mail (info@nvdmg.org). Klachten zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4weken, worden behandeld. Indien binnen deze termijn geen antwoord kan worden gegeven zal u, met een toelichting voor het uitstel, daar tijdig van worden bericht. Eveneens zal er dan een indicatie van de termijn voor het te verwachten uitsluitsel gegeven worden.

Wanneer uw klacht niet door het bestuur kan worden opgelost of mocht u het niet eens zijn met het antwoord van het bestuur dan kan uw klacht voorgelegd worden aan de NVDMG klachtencommissie bestaande uit dhr. T.C.P.M.(Tom) Mutsaerts, bedrijfsarts, en dhr. mr R.J.(Rob) Elzinga, jurist, beiden geen lid van de NVDMG. Het oordeel van deze onafhankelijke klachtencommissie is voor het bestuur bindend.

Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.