Klachtenprocedure NVDMG

Als u niet tevreden bent over de Nederlandse Vereniging voor Dans- en MuziekGeneeskunde (NVDMG) dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur. Dit kan schriftelijk per e-mail (info@nvdmg.org). Klachten zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, worden behandeld. Indien binnen deze termijn geen antwoord kan worden gegeven wordt u daar, met een toelichting voor het uitstel, tijdig van bericht. Eveneens zal er dan een indicatie van de termijn voor het te verwachten uitsluitsel gegeven worden.

Wanneer uw klacht niet door het bestuur kan worden opgelost of mocht u het niet eens zijn met het antwoord van het bestuur dan kan uw klacht voorgelegd worden aan de NVDMG klachtencommissie bestaande uit mr. I.H.M. (Ivan) Baas, letselschade advocaat, geen lid van de NVDMG. Het oordeel van deze onafhankelijke klachtencommissie is voor het bestuur bindend.

Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de afhandeling ervan zullen worden geregistreerd en voor de duur van vijf jaar bewaard.