Kwaliteitsregister


filters verwijderen

revalidatiearts 1. Medisch coördinator van Revalidatie Expertise Centrum voor Muziek & Dans, Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag. Hier vindt diagnostiek en behandeling van geblesseerde musici/dansers plaats met ook aangepast musiceren/dansen. Daarnaast toepassing van muziek en dans in de revalidatiegeneeskunde, 2. (poli)klinische behandeling van mensen met chronische pijn in houding en bewegingsapparaat, dystonie, niet-aangeboren-hersenletsel, 3. bestuurslid NVDMG, lid Medische Advies Raad Dystonie Vereniging, 4. Promotie (april 2019): 'Musculoskeletal Pain & Dysfunction in Musicians', 5. Revalidatie Friesland Academie (0,2 FTE): innovatie, onderwijs en onderzoek, 6. co-auteur www.embouchure.nl: digitale database over embouchure. Leefstijlarts 1. medisch adviseur van AM-lifestyle Medicine 2. lid Taskforce 'Lifestyle medicine' van American Congress of Rehabilitation, 3. medisch adviseur van NL tijdschrift voor Leefstijl Geneeskunde, 4. medisch adviseur Dutch Society for Life Style Medicine 5. co-auteur boek 'Het Sit Smart Dieet: Gezonde voedsel voor rolstoelers'

  • K.H. (Kees Hein) Woldendorp

Meer informatie


revalidatiearts

  • A.E. (Anandi) van Loon-Felter - Coördinator Gezondheidszorg LMIPA

Meer informatie