Aangezien kwaliteitsbewaking van geleverde zorg aan dansers en musici (incl. zangers) één van de doelstellingen is van de NVDMG, is de NVDMG voornemens een lijst op te stellen van deskundige artsen, psychologen en paramedici die werken in het veld van deze doelgroep.

De NVDMG heeft kwaliteitscriteria opgesteld, waaraan artsen, psychologen en paramedici moeten voldoen om op een ‘gevalideerde’ lijst te komen van de NVDMG. Dit betreft (para)medici en psychologen die in de ogen van de NVDMG - de ter zake relevante wetenschappelijke vereniging -, geacht worden kwalitatief verantwoorde zorg te kunnen leveren aan dansers en musici. 

Klik op < AANMELDING > in het menu links voor de vragenlijst, waarna de NVDMG registratie commissie zal beoordelen of u aan de kwaliteitscriteria voldoet. Bij het voldoen aan de vereisten komt men in aanmerking voor het NVDMG Verenigingscertificaat Dans- en MuziekGeneeskunde en - indien daarvoor toestemming is verleend - komen uw bedrijfsgegevens op de website te staan.