Over ons

De NVDMG is een wetenschappelijke vereniging met als doel:

  • verbreden en verdiepen van de belangstelling voor en deskundigheid op het gebied van de Geneeskunde en Geneeskunst voor Dansers en Musici,
  • bevorderen van onderling contac­t van in dans en muziek geïnteresseerde artsen, psychologen, wetenschappers en paramedici,
  • bieden van een wetenschappelijk kader voor de dans- en muziekge­neeskunde,
  • bewaken van de kwaliteit van de dans- en muziekgeneeskunst


Hoe bereikt de NVDMG dit?

Door onderwijs, kennisoverdracht en bewustwording te komen tot adequate diagnostiek, therapie en wetenschappelijk onderzoek in de dans en muziekgeneeskunde en daarmee - indirect – tot een goede ondersteuning voor dansers en musici. Oftewel zorg dragen voor kwaliteit, keurmerk, accreditering  en protocollen cq standaarden.

De vereniging vormt een platform waar artsen, psychologen, wetenschappers en paramedici met elkaar kunnen communiceren en samenwerken en om zo te komen tot dwarsverbanden tussen deze disciplines.


Wat verenigt ons?

Alle leden hebben een liefde voor muziek en/of dans. Tijdens onze nascholingen is er dan ook aandacht voor 'anatomie in vivo' in de vorm van muzikale en dansante intermezzi. Het online symposium Genees & Kunst werd op 26 maart 2021 opgeluisterd door prachtige optredens, die we graag met u delen.