Voordelen lidmaatschap

Voor wie is de NVDMG?

De NVDMG staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in zorg voor dansers en musici. Dit kunnen (huis-)artsen, therapeuten, opleiders, studenten of professionals uit de dans en muziek zijn. De NVDMG biedt een netwerk van zorgverleners en professionals die zich bezighouden met of zich verdiepen in de zorg voor dansers en musici.

Waarom lid worden?

Als zorgverlener krijgt u ongetwijfeld wel eens dansers of musici op uw poli of in uw praktijk. Er zijn namelijk zo'n 4,5 miljoen amateur musici en dansers in Nederland. Maar liefst 19% van de Nederlandse bevolking bespeelt een instrument of zingt en 9% danst. Vooral fanatieke amateurs en professionals kunnen klachten hebben die speciefieke zorg behoeven. Bij de NVDMG vindt u een netwerk van zorgverleners die ervaring hebben met deze patiëntengroep, specialistische kennis hebben of wetenschappelijk onderzoek doen naar dans- en muziekgeneeskunde. Kennis die u in uw praktijk nodig hebt, is veelal aanwezig binnen de vereniging. Door lid te worden ontsluit deze poel van kennis zich.

Als lid van de NVDMG:

  • ontvangt u vier keer per jaar het digitale tijdschrift Medical Problems of Performing Artists. MPPA is een klinisch medisch tijdschrift dat gewijd is aan de etiologie, diagnose en behandeling van medische en psychische aandoeningen binnen de podiumkunsten. U leest er peer-reviewed onderzoeken die betrekking hebben op gezondheidsproblemen van acteurs, dansers, zangers, muzikanten en andere artiesten. 
  • krijgt u korting op symposia, workshops en andere nacholingsactiviteiten. Deze worden meerdere keren per jaar georganiseerd, zijn geaccrediteerd en voor leden gratis of tegen een kleine vergoeding toegankelijk. De nascholingen zijn altijd gericht op zorg voor dansers en musici of op wetenschappelijke inzichten uit de dans- en muziekgeneeskunde. 
  • maakt u onderzoek op het gebied van dans- en muziekgeneeskunde mogelijk en zorgt u voor verbinding tussen professionals werkzaam in de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk.
  • vergroot u uw netwerk van medici die zich bezighouden met dans- en muziekgeneeskunde met zo'n 180 leden


Er zijn verschillende soorten lidmaatschappen: 

  • Gewoon lidmaatschap: voor medici (inclusief psychologen), paramedici en wetenschappers met belangstelling voor dans- en muziekgeneeskunde. De contributie bedraagt € 195,- per jaar.
  • Buitengewoon lidmaatschap: voor alle overige belangstellenden die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven. De contributie bedraagt € 195,- per jaar.
  • Student lidmaatschap: voor natuurlijke personen die een studie volgen (ingeschreven bij DUO) en belangstelling voor dans- en muziekgeneeskunde hebben. De contributie bedraagt € 35,- per jaar.
  • Instellingslidmaatschap: voor organisaties zoals ziekenhuizen, dansacademies en -gezelschappen, conservatoria en orkesten. De contributie bedraagt €500,- per jaar en geeft "buitengewone ledenrechten" voor twee door de instelling aan te geven personen. Het instellingslidmaatschap is inclusief één digitaal abonnement op MPPA. 
  • Donateurschap: wanneer u de NVDMG een warm hart toedraagt, maar geen lid wilt worden, kunt u een donateursbijdrage doen. U kiest zelf dehoogte van het bedrag.


Lidmaatschap wordt per kalenderjaar aangegaan. Wordt u later in het jaar lid, dan betaalt u naar rato. Lidmaatschap opzeggen kan vóór 1 december voor het volgende kalenderjaar.