Commissies

De kascontrolecommissie controleert elk jaar de boeken en adviseert de Algemene LedenVergadering over het verlenen van decharge aan het bestuur.

Kas controle commissie

R.M.J.M. (Roel) van Kuppevelt -
H.M. (Ron) Pieters -

De comissie paramedisch bestaat uit leden die activiteiten  en nascholingen gericht op paramedici organiseren en het bestuur adviseren rondom paramedische zaken.

Commissie Paramedisch

R. (Rowie) Broekman -
M.A. (Myra) Grünning -
L. (Lobke) Mienis -
K. (Katinka) Prommel -

De klachtencommissie is bereikbaar indien een lid klachten heeft aangaande het bestuur van de NVDMG. Klachten kunnen in eerste instantie bij het bestuur geuit worden, komt het lid er niet uit of blijft de klacht bestaan, dan kan het lid zich tot de onafhankelijke klachtencommissie wenden. 

Klachtencommissie

mr. I.H.M. (Ivan) Baas, letselschade advocaat, geen lid van de NVDMG

Ook meedenken?

Het bestuur is altijd op zoek naar leden die mee willen denken en organiseren. Dus hebt u een idee voor een nascholing of extra activiteit? Of wilt u een vaste commissie over een bepaald onderwerp vormen? Laat het weten, we komen graag met u in contact!