Workshop Splints en ALV

8 oktober 2020, ArtEZ M307, Onderlangs 9, Arnhem

 

De locatie is Hogeschool ArtEZ, Onderlangs 9, Arnhem, lokaal M307 in het middengebouw. ArtEZ ligt op loopafstand van het Centraal Station in Arnhem. Er zijn parkeerplaatsen aan Onderlangs en aan de Boterdijk (langs de Rijn), maar deze zijn veelal vol. De dichtstbijzijnde parkeergarage is Parkeergarage Centraal Arnhem. 

In samenwerking met ProReva, OIM en WE-design bieden we artsen en therapeuten een worskhop over de zin en onzin van spalken bij hand- en polsklachten bij musici. Aansluitend vindt de ALV plaats. Deze ALV wordt de eerste ALV van het in 2019 aangetreden bestuur. Zoals u gewend bent zullen de (financiële) jaarstukken van 2019 en de begroting voor 2020 gepresenteerd worden. Daarnaast heeft het bestuur het afgelopen jaar gebruikt om de missie en visie van de vereniging op te frissen en uit te werken in doelen en plannen voor de toekomst. Tijdens de komende ALV presenteert het bestuur u deze plannen en ontvangt graag uw feedback.


Jubileumsymposium Genees & Kunst 2021

26 maart 2021, Akoesticum, Ede

 

In 2020 bestaat de NVDMG 15 jaar! Het Jubileumsymposium is vanwege de situatie rondom covid-19 uitgesteld tot 26 maart 2021 in het prachtige Akoesticum in Ede. We zijn druk bezig met het programma en houden u via de nieuwsbrief en deze website op de hoogte.

Voorafgaand aan het symposium vindt vanaf 10.00uur de Algemene Ledenvergadering plaats.

 


Themanummer Medisch Contact over muziek

december 2019

 

Het eindejaarsnummer 2019 van Medisch Contact stond geheel in het teken van muziek. Een interessante editie waarin de NVDMG een aantal keer genoemd wordt. Wij wijzen u graag op het interview met Laura Kok, het interview met onze oud-voorzitter Boni Rietveld, en de reguliere column van Esther van Fenema. Op de website verscheen gelijktijdig een artikel van Vera Baadjou.

Als prelude op het themanummer stond er in het voorgaande nummer van Medisch Contact een artikel van Kees Hein Woldendorp over pijnlijke handen. Alle artikelen vindt u op de website van het magazine. 

Ook interessant is de podcast van Boni Rietveld voor Medisch Contact. En wist u dat Kees Hein Woldendorp regelmatig blogs schrijft voor Klankwijzer? Alle blogs vindt u hier


Cursus Dans, Muziek en Geneeskunde gaat niet door

september 2019

 

Helaas ziet het bestuur zich genoodzaakt de cursus Dans, Muziek en geneeskunde 2019 te Feistritz, Oostenrijk te annuleren. Het aantal aanmeldingen bleef steken op acht en daarmee is de groep te klein om tot een prettige nascholing te komen.

Het bestuur van de NVDMG heeft als ambitie om het aantal nascholingen in de dans- en muziekgeneeskunde te verhogen, en niet te verlagen. We zullen dan ook op zoek gaan naar een nieuwe vorm voor de cursus dans- en muziekgeneeskunde in 2020.

De eerstvolgende nascholingsmogelijkheid is het symposium Oefening baart Kunst op 29 september 2019 te Eindhoven.

 


37e PAMA jaarcongres 2019 in Los Angeles

Door: dr. Boni Rietveld

Van vrijdag 28 juni tot maandag 2 juli 2019 vond het ‘PAMA 2019 Annual International Symposium’ plaats in Los Angeles in de Schoenberg Hall van UCLA Herb Alpert School of Music. Zie: http://www.artsmed.org/symposium. Het thema was ‘Hollywood & Health: Bringing the Best from East to West for ‘Performing Artist-Centric’ Care’.
We waren daar met vier Nederlanders (zie later) en troffen elkaar al in het vliegtuig én… in de lange rij bij ‘immigration’ op de luchthaven.

Op donderdag was er een pre-conference cursus de ‘Essentials of Performing Arts Medicine Certificate Course’ geweest in samenwerking met ACSM, de American College of Sports Medicine heeft meer dan 50.000 leden. Er waren 59 deelnemers. Zie: http://www.artsmed.org/symposium/pre-conference-certificate-course. Als board-member van PAMA had ik voorafgaand aan het congres en na afloop een uitgebreide Board Meeting.

Op vrijdag begonnen we om 08:00 uur met de gebruikelijke openingstoespraken door PAMA President Ralph Manchester, MD, en de ‘co-chairs’ van het congres, een arts, Malcolm Taw, MD, en een dirigent/muziekdocent, Travis J. Cross, DM. Doordat er een musicus bij de organisatie betrokken was, kon PAMA van de faciliteiten in het conservatorium gebruik maken en waren er mooie artistieke intermezzi, zoals een openings-mini-concert door de ‘UCLA Chamber Winds’.
De twee ‘Richard J. Lederman Lectures’ (vernoemd naar een neuroloog uit Cleveland en, met Alice G. Brandfonbrener MD, oprichter van PAMA en MPPA) werden gegeven door Victor J. Dzau, MD, van de National Academy of Medicine en David Shurtleff, PhD, van de National Institutes of Health (NIH).

Uiteraard ga ik niet het hele programma behandelen, maar enkele relevante punten wil ik wel vermelden, zoals het feit dat er een grote Nederlandse inbreng was vanuit Codarts met drie uitstekende presentaties:

 • Performing Artist and Athlete Health Monitor – Experiences and Expectations of Professional Ballet Dancers Using a Self-Monitor
  Stephanie Keizer-Hulsebosch, MA
 • Association Between Pain and Functioning Scales Among Contemporary Dance Students: a Prospective Cohort Study door Janine Stubbe, PhD
 • Optimal Performance Programme: An Educational Programme for Classical Music Students Suze Steemers, MSc

Voor mij persoonlijk was de interessantste presentatie:

 • Biomechanical Analysis of the Dance-Specific, Graded Rehabilitation Program Catherine Haber, BA. Dit ging over het MCDM ‘jojo-schema’ (zie: Air M, Rietveld ABM. Dance-specific, graded rehabilitation: advice, principles and schedule for the general practitioner. Med Probl Perform Art 2008; 23(3):114-119). Catherine Haber van de Universiteit van Bern heeft dit schema biomechanisch geanalyseerd met als onderzoeksvraag: “Do movement type, leg support, and barre support incrementally influence weight-bearing and impact characteristics in the Dance-Specific Rehabilitation Program?”
  De belangrijkste uitkomsten waren:
  - ‘explosief relevé’ als tussenstap in de revalidatie is nuttig
  - biomechanisch wordt de geleidelijke opbouw bevestigd
  - steun van de barre had weinig invloed, te wijten aan het feit dat ze gezonde dansers heeft onderzocht, die – zoals het hoort - niet op de barre leunen.
  Het onderzoek is te verkrijgen via de auteur: catherinehaber@gmail.com

De Alice G. Brandfonbrener Young Investigator Award, die vorig jaar door onze ‘eigen’ Vera Baadjou werd gewonnen, ging dit jaar naar: Playing-Related Injuries and Posture Among Saxophonists Chelsea Shanoff, BMus, MM, DMA

De ‘Welcome Reception’ op de eerste dag vormt altijd een belangrijk sociaal en gezellig moment. Alle tijd om bij te kletsen met oude bekenden en kennis te maken met nieuwe gelijkgestemde collega’s. Fijn was om daar over internationale betrekkingen te kunnen praten, o.a. met Claire Cordeaux, BA, MSc, directeur van de British Association for Performing Arts Medicine (BAPAM), die ook bij het NVDMG symposium t,g,v. het 25 jarig bestaan van het Medisch Centrum voor Dansers en Musici (MCDM) op 29 maart 2018 in de Lourdeskerk in Scheveningen aanwezig was.

 Er waren meerdere interessante en uitstekende presentaties, o.a. door:

 • Randy Dick, FACSM over de organisatie Athletes & the Arts (AATA). ‘DIVA’ (Dancer, Instrumentalist, Vocalist, Actor) is een afkorting, die ik pas vorig jaar voor het eerst bij PAMA hoorde.
 • Nancy Lee Harper, BM, DMA over de achtergronden van de naar Hollywood gevluchte componisten Arnold Schoenberg, Erich Korngold en Boris Morros en de invloed van de 2e wereldoorlog op hun carrière.
 • Dan Benardot, PhD, over ‘Nutrition for the Performing Arts’
 • De arts van de Wiener Philharmoniker én pianist, Klaus-Felix Laczika, MD, Associate Professor van de Medical University of Vienna, gaf een uitstekende presentatie, afgesloten met een indrukwekkende pianosolo
 • Veel aandacht ging #MeToo in de artistieke wereld, psychologische onderwerpen, complementaire geneeskunde (East meets West..), de kwetsbaarheid van jonge uitvoerende kunstenaars (Life, Death, and Rock ’n’ Roll) bij ons beter bekend als het ‘Artist Deterioration Syndrome’ en tenslotte, als altijd, veel resultaten van enquetes.

Een fantastisch bericht kwam uit Texas, waar Kris Chesky, BM, MMEd, PhD, Co-Director, Professor, Texas Center for Performing Arts Health, College of Music van de University of North Texas (UNT) een subsidie van de National Institutes of Health (NIH) heeft verworven. Deze “Health Literacy Award” is bestemd voor een project ‘designed to help middle and high school music educators bring health education (vocal, musculoskeletal, auditory, hygiene) into ensemble-based classrooms (band, choir, orchestra)’. Deze subsidie biedt kansen voor lange termijn preventie bij kunstonderwijs én erkenning voor de Performing Arts Medicine!

Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is het ‘Participant Recital’ geopend met een trompettrio (Kris Chesky, James Ford III en Boni Rietveld) en - geheel in stijl met het thema ‘East meets West’- afgesloten met een Chinese compositie ‘Jasmine Flower’ door een gelegenheidsensemble van UNT, waarin ik mee mocht spelen, compleet met koor en een Chinese solozangeres, naar aanleiding van een recent bezoek van Kris Chesky aan verschillende conservatoria in China.

Helaas was er bedroevend weinig klinisch onderzoek, geïllustreerd door het feit dat, bij gebrek aan beter, een case report over fysiotherapeutische revalidatie na os trigonum excisie bij een pre-professionele danseres met een presentatie van een kwartier in een plenaire sessie werd gehonoreerd.. Daar ligt dus een taak én een kans voor alle zorgverleners van dansers en musici in Nederland en de NVDMG.

  


Promotie Kees Hein Woldendorp

Op 24 april jl. is Kees Hein Woldendorp gepromoveerd aan de Faculteit de medische Wetenschappen van de Rijks Universiteit Groningen, op het proefschrift getiteld: Musculoskeletal complaints & dysfunction in Musicians. Dit onderzoek is uitgevoerd onder leiding van de promotoren Michiel Reneman en Hans Arendzen, en copromotor Annemarijke Boonstra.

Een korte samenvatting van zijn proefschrift:

In Nederland zijn ruim 2 miljoen mensen actief met muziek maken. Helaas hebben duizenden van deze musici pijnklachten in spieren en/of pezen, die hen beperken bij het uitoefenen van hun hobby of beroep. Bij beroepsmusici kunnen deze klachten leiden tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid of zelfs vroegtijdige beëindiging van het beroep. Het is niet precies duidelijk waar deze klachten door worden veroorzaakt. Het promotieonderzoek was gericht op dit type klachten bij musici.

Aangezien (beroeps)musici zich bezighouden met intensief en langdurig lichamelijk werk, ligt het voor de hand dat lichamelijke factoren een belangrijke rol bij het ontstaan van de klachten spelen. Veel zorgverleners veronderstellen dat een hoge spierspanning, moeite met ontspannen, een slechte houding en/of weinig variatie in werkbelasting eerder leidt tot pijnklachten. Het eerste doel van het promotieonderzoek was gericht op het onderzoeken van deze aannames. De resultaten konden deze aannames niet bevestigen.         

Om verder onderzoek te kunnen doen, is het betrouwbaar meten van houding en bewegen belangrijk. Dit is bij musici slechts beperkt mogelijk omdat meetinstrumenten onvoldoende beschikbaar of toepasbaar zijn. Daarom was het tweede deel van het promotieonderzoek gericht op het verkrijgen van meer kennis over praktisch bruikbare meetinstrumenten. De onderzoeken richtten zich op het meten van embouchure bij blazers (hoe de luchtstroom via de mond zorgt voor een goed geluid), handkenmerken en de houding tijdens het musiceren.

De inzichten en resultaten uit dit promotieonderzoek worden gebruikt voor nader onderzoek en het verbeteren van de revalidatie van musici met klachten van het houding- en bewegingsapparaat[1].

 

[1] Hieronder vallen ook de taakspecifieke dystonieën die relatief veel bij musici voorkomen.


Geheel vernieuwde cursusinhoud Dans, Muziek en Geneeskunde,

Burg Feistritz, Oostenrijk

Van 9 tot 13 oktober organiseren we de 16e Dans, Muziek en Geneeskunde Cursus op Burg Feistritz. De cursusinhoud is volledig vernieuwd en aansprekend voor alle artsen en paramedici, in het bijzonder huisartsen, revalidatieartsen, sportartsen, bedrijfsartsen, fysio-, kinesi- en oefentherapeuten.

In deze interactieve cursus behandelen we veel voorkomende klachten bij dansers en musici, die vanwege de hoge eisen aan hun mentale en fysieke functioneren regelmatig geblesseerd raken. Aan bod komen lage rug- en nekklachten (inclusief de centrale beïnvloeding en risicofactoren voor het ontstaan van chronische pijn), orthopedische problemen van de onderste en bovenste extremiteiten, persoonlijkheidsstoornissen en preventieve geneeskunde. Praktische vaardigheden, zoals het omgaan met patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en het onderzoek én de behandeling van gewrichten, de lage rug en de nek worden zowel onderwezen als geoefend in workshops.

Naast concerten en een dansdemonstratie in de burcht, staat een bezoek aan een concert door ‘onze eigen’ celliste Harriet Krijgh in de beroemde gouden zaal van de Musikverein in Wenen – de zaal van het nieuwjaarsconcert – op het programma.

Bijna 20% van de Nederlandse bevolking is actief met de uitvoerende kunsten bezig en ook u zult steeds meer artistieke patiënten zien, die door klachten gehinderd worden in hun “passie”. Dansers en musici, beroeps én amateurs, leveren topprestaties en hun blessures vormen juist daardoor aansprekende voorbeelden voor vergelijkbare problematiek in de algemene populatie: de tijdens deze cursus opgedane kennis en vaardigheden zijn dan ook direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van – met name – huisartsen, revalidatieartsen, sportartsen, bedrijfsartsen en paramedici.

Sprekers

(wijzigingen voorbehouden)

Michaël van Ekeren, psychiater en musicus, Utrecht,
Camilla Pierrot, huisarts te Vinkeveen, WDH-NW Utrecht,
Dr. Boni Rietveld, orthopedisch chirurg en musicus, Aerdenhout,
Prof. dr. Nathalie Roussel, afd. Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, universiteit Antwerpen.

Reisgegevens

Woensdag 9 oktober 11:45 Amsterdam-Wenen KL1845, aankomst 13.30
Zondag 13 oktober 14:15 Wenen-Amsterdam KL1846, aankomst 16:10

Accreditering en kosten

Deze cursus is geaccrediteerd voor 21 punten door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en daarmee toegankelijk voor alle artsen, waaronder huisartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten. Bij voldoende aanmeldingen wordt ook accreditatie voor paramedici aangevraagd.

Kosten bedragen €1.575 voor de cursus, reiskosten, verblijfskosten en het sociale programma. Leden van de NVDMG krijgen €100 korting en betalen dus €1.475 (alles inclusief). Uiteraard is er de mogelijkheid lid te worden van de NVDMG en direct te profiteren van de ledenprijs.

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie en een volledig dagprogramma vindt u in onze folder. Inschrijven kan gemakkelijk via ons inschrijfformulier, klik hier