Nieuws

Call for abstracts

Call for abstracts

Voor het symposium Genees & Kunst op 24 maart 2022 zijn we op zoek naar onderzoeken die te maken hebben met preventie of gezond blijven. Hebt u onderzoek gedaan op dit vlak, stuurt u ons dan uw abstract. Hebt u op een ander vlak binnen dans- en muziekgeneeskunde onderzoek gedaan dat aandacht verdient, dan roepen wij u ook op uw abstract in te dienen. Een wetenschapscommissie binnen de NVDMG zal de abstracts beoordelen en de beste vier worden uitgenodigd te komen presenteren.

Abstracts bestaan uit max. 250 woorden en zijn als volgt opgebouwd: introductie, methode, resultaten, conclusie. Indienen via info@nvdmg.org voor 28 januari 2022.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen