Nieuws

Energieke embouchuredag

Energieke embouchuredag

Op 3 december jl. kwamen koperblazers, docenten, artsen en therapeuten bijeen om te praten over embouchure. In de ochtend werd kennis gedeeld en werden ervaringen uitgewisseld. Het was enorm enerverend om met zo een diverse groep experts bij elkaar te zijn. De een als ervaringsdeskundige, de ander als zorgverlener. Elk met een eigen kijk op de problematiek (of liever: thematiek), waardoor een interessante wisselwerking en kennisoverdracht plaatsvond.

In de middag stond de basiscursus op het programma, waarbij Kees Hein Woldendorp de toehoorders informeerde over embouchure, mogelijke problemen en de Code of Embouchure. 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen